Back to top

سفری به ارمنستان و گرجستان

2 posts / 0 new
Last post
WS Member WS Member's picture
سفری به ارمنستان و گرجستان

با درود فراوان به دوستان
سفری را در تاریخ 26.خرداد به ارمنستان و کرجستان برنامه ریزی کردم اگر دوستی تمایل به آمدن دارد لطفاً لوازم سفر را آماده کند و پیام بدهد مرز جلفا همدیگر رو میبینیم دوستار شما رضا

WS Member WS Member's picture
درود

درود بر شما آقا رضا

سفر خوب و بی خطری داشته باشید

اگه بدنبال پیدا کردن سایکل توریست های خارجی برای همرکاب شدن هستید در همین قسمت پستی به زبان انگلیسی بگذارید

سپاس فراوان

فرید
مترجم بخش فارسی