Back to top

سفری به ارمنستان و گرجستان

2 posts / 0 new
Last post
WS Member WS Member's picture
سفری به ارمنستان و گرجستان

با درود فراوان به دوستان
سفری را در تاریخ 26.خرداد به ارمنستان و کرجستان برنامه ریزی کردم اگر دوستی تمایل به آمدن دارد لطفاً لوازم سفر را آماده کند و پیام بدهد مرز جلفا همدیگر رو میبینیم دوستار شما رضا

WS Member WS Member's picture
درود

درود بر شما آقا رضا

سفر خوب و بی خطری داشته باشید

اگه بدنبال پیدا کردن سایکل توریست های خارجی برای همرکاب شدن هستید در همین قسمت پستی به زبان انگلیسی بگذارید

سپاس فراوان

فرید
مترجم بخش فارسی

Topic locked